Ord som Sanning och Kärlek är laddade ord och det finns troligen lika många tolkningar som det finns människor. En period i mitt liv, som en effekt av det stora som hände fick vårt språk en helt annan innebörd för mig. Saker som förr varit lite självklara att säga fick en annan innebörd. Klyschan ”Jag […]